Välkommen till våra hemsidor

Seglaren Tapio Lehtinen har redan seglat flera gånger runt jorden. Nu är hans målatt ta med unga finländska seglare på jordenrunt seglingstävlingen Whitbread Roundthe World 50-års jubileumstävling. Han valde med nio unga finländare i åldern 19-33till s/y Galianas 12-mannalag för att segla Ocean Globe Race 2023. Tapio önskade att föräldrarna till teammedlemmarna skulle bidraga till denobligatoriska säkerhetsutbildningen och personliga utrustningen somtävlingsorganisationen kräver för alla deltagare samt dagstraktamenten ietapphamnarna. För detta ändamål har vi satt upp denna OGR23 insamling. Vi troratt små bäckar leder till något större.Välkommen att delta i insamlingen! Teammedlemmen Mikos berättelse (på finska) finner du här.


Här kan du följa med Galianas hemresa från GGR 2022 starten för Tapio Lehtinen.

Aktuellt

Kirsten döpa båten(2023-05-24)
Link här

2023-01-30  Pipon till salu igen!!
2022-11-15  Nyckelringar till salu!!
2022-11-10  Pipon till salu!